Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn

Baron Vedels hus

Et af byens ældste huse bygget af godset som medarbejderbolig, senere dyrlægebolig. I mange år boede her Axel Vedel, som var bogbinder. I nogle år boede søster Weber i huset, indtil Gram kommune overtog huset for at nedrive det, men en gruppe af byens borgere så muligheden for at bruge det som lokalt arkiv, og derfor oprettedes den selvejende institution "Baron Vedels hus" som renoverede huset og så udlejer det til Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn.


Om os

Velkommen til

Gram Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside


Arkivets dækningsområde er det gamle Gram Kirkesogn, Gram by, Kastrup, Tiset, Enderupskov og Vester Lindet. Lokalhistorisk Arkiv for Gram og omegn er medlem af Arkivsamvirket i Haderslev Kommune.

Samvirket tæller 16 arkiver fordelt over hele kommunen, der ledes af arkivleder Bent Vedsted Rønne.

 

Arkivet beskæftiger 15-20 frivillige medarbejdere, der ledes af arkivlederen, som er uddannet ved SLA (Sammenslutning af Lokalarkiver).

Arkivet arbejder hver tirsdag i efterår og vinter. Derfor kan man trygt aflevere materialet i arkivet, alle arkivalier modtages, registreres og arkiveres efter Arkivsammen-slutningens retningslinjer, således at alt materiale pakkes omhyggeligt og opbevares sikkert, ligeledes vil den nøjagtige registrering altid kunne finde dine arkivalier frem igen.

Velkommen til Gram Lokalhistorisk Arkivs hjemmeside

Medlemmer

Lokalhistorisk Arkiv for Gram og Omegn har, trods "naturlig afgang" omkring 250 medlemmer.

Heldigvis kommer der hele tiden nye medlemmer til.

Vi siger tak til nye og gamle medlemmer og håber, at alle vil finde interessante emner i sæsonens forskellige arrangementer.

På generalforsamlingen i 2020 blev det vedtaget at hæve kontingentet, der ikke havde ændret sig den sidste snes år.

Derfor er kontingentet fra kalenderåret 2021:

Enkelmandsmedlemsskab: kr. 80,-

Husstandsmedlemsskab: kr. 140,-

Betalingen for kontingentet kan forgå ved:

Man kan overføre til reg.nr. 9741, konto 888 5642 366

bruge betalingskort type 73 + 85787918

MobilPay på 2381 5950

komme ind på arkivet i åbningstiden om tirsdagen.


Sæsonplan 2020 - 2021


På grund af Covid 19 og forsamlingsforbuddet,

har bestyrelsen besluttet,

at vi udsætter vores generalforsamlingen.

Vi vende tilbage med en ny dato,

når det igen er muligt at kunne forsamles igen."

Tiset fejrer 100 året for Genforeningen 1920

Søndag d. 22. august 2021 fra kl. 13.00 til 16.30

Bestyrelsen

  • Formand: Karl Gunnar Gregersen, tlf. 2145 2262, mail kggram@iclod.com
  • Næstformand: Markus Hansen, tlf. 3068 7499, mail maruthansen@gmail.com
  • Kasserer: Margrethe Sandberg, tlf. 6091 7529, mail twister2@mail.tele.dk
  • Sekretær: Else Marie Rosendahl, tlf. 2095 4408, mail elsemarie.rosendahl@gmail.com
  • Bestyrelsesmedlem: Anna Andresen, tlf. 2278 1046, mail anna@tter.dk
  • Arkivleder/bestyrelsesmedlem: Mona Ravn, tlf. 2381 5950, mail mona-ravn@live.dk
  • Suppleant: Hans Henrik Lundtofte, tlf. 2051 4022, mail hhlundtofte@yahoo.dk
  • Suppleant: Peter Prinds, tlf. 4017 2402, mail peter@prinds.dk
  • Revisor: Jens Hansen
  • Revisor: Henning Jensen
  • Revisorsuppleant: Jens Bruun

Luftfoto over Gram

Luftfoto over Gram

Foreningens formål

Foreningens formål er at indsamle, registrere og opbevare lokalhistoriske arkivalier af en enhver art uden statslig proveniens, herunder gamle fotografier, billeder, båndoptagelser af levedsskildringer, oplysninger om sæder, skikke m.v. og stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed. Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sadan garanteres. Arkivet indsamler materialer i Gram og omegn.

Bøger 

Dengang - Før Nu

af Gunnar Lundgaard

kr. 99,-

Dengang i og omkring Gram

af Gunnar Lundgaard

udsolgt

Kan kun lånes 

på biblioteket

Kastrip historie 

1900-2000

af 

Jens Simmonsen

og 

Hans Henrik 

Lundtofte

kr. 99,-

Barndoms-

erindringer

fra Gramby

1921-1937

af 

Peter H.

Nørgaard

kr. 25,-

Gram genne tiderne

et opslagsværk

samlet og 

redigeret af 

Kjestine Marie

Pihlkjær

2013

Kr. 200,-


Mejeribesty-

rens søn

fra Tiset

af Lars Rossen

kr. 199,-

Vester

Lindet 

en 

landsby i

Gram Sogn

kr. 100,-

Min Hjemegn

"Lidt af vejen"

af

Tage Nielsen

kr. 110,-

Margrethe Bennetzen 1884-1970 "Mine erindringer"

kr. 60,-

Billedbog fra Gram Kommune (indtil 1925) kr. 39,-  

Årsskrifter

Årsskrift 2011

kr. 10,-

Årsskrift 2017

kr. 10,-

Årsskrift 2012

kr. 10,-

Årsskrift 2017

særudgave 25 år jubilæum

kr. 10,-

Årsskrift 2013 kr. 10,-


Årsskrift 2018

kr. 10,-

Årsskrift 2014

kr. 10,-

Årsskrift 2019

kr. 10,-

Årsskrift 2015

kr. 10,-

Årsskrift 2020

kr. 10,-

Årsskrift 2016

kr. 10,-

Årsskrift

2021 

kr. 40,-

Kalender

Kalender 

2002

kr. 5,-

Kalender 

2007

kr. 5,-

Kalender

2012

kr. 5,-

Kalender

2017

kr. 5,-

Kalender 2003

kr. 5,-

Kalender

2008

kr. 5,-

Kalender

2013

kr. 5,-

Kalender

2018

kr. 5,-

Kalender

2004 

kr. 5,-

Kalender

2009 

kr. 5,-

Kalender

2014

kr. 5,-

Kalender

2019

kr. 5,-

Kalender

2005

kr. 5,-

Kalender

2010

kr. 5,-

Kalender

2015

kr. 5,-

Kalender

2020

kr. 5,-

Kalender

2006

kr. 5,-

Kalender

2016

kr. 5,-

Kalender

2021

kr. 50,-

Forskellige luftfoto 

fra Gram

Hvor man kan se

hvordan det tidligere så ud

Brand på Østergade

Kontakt

Formand

Karl Gunnar Gregersen

Åvej 14

6510 Gram 

tlf. 21 45 22 62

mail: kggram@icloud.com

Arkivleder

Mona Ravn

Kongevej 7

6510 Gram

tlf. 23 81 59 50

mail:

mona-ravn@live.dk

Åbningstider

1. januar til 1. april

hver tirsdag


09:00 - 12:00

og

13.00 - 16.00


1. september til 1. december

hver tirsdag


9:00 - 12:00

og

13.00 - 16.00


Andre aftaler

ring til arkivleder Mona Ravn


tlf. 23 81 59 50

Kontakt os